خدمات موسسه مهاجرتی رادین مهر

موسسه مهاجرتی رادین مهر در قالب مشاوره های مرتبط با روش های مختلف مهاجرتی خدمات زیر را ارائه می نماید .

تحصیل در خارج

شرایط شرکت در آزمون ها، رشته ها و دانشگاه های معتبر و …

خرید ملک / ثبت شرکت در خارج

با شرایط ثبت شرکت و یا خرید / اجاره ملک در خارج از کشور آشنا شوید. چه شرایطی در این مسیر وجود دارد؟

کار در خارج

مسیر مهاجرت کاری در خارج از کشور را با مشاوران موسسه به صورت اختصاصی پیگیری کنید.