همه نوشته در مجموعه

مهاجرت

ویزا چیست و چه انواعی دارد؟ (نکات مهم در مورد ویزا)

مهاجرت، تشریفاتی است که به واسطه آن اشخاص موفق به کسب اقامت دائم یا کسب عنوان شهروندی یک کشور دیگر می‌شوند. ازلحاظ تاریخی، مراحل انجام مهاجرت برای بسیاری از دولت‌ها دارای مزیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری بوده است. تاریخچه مهاجرت بسیار طولانی و متنوع می باشد و اغلب منجر به پیشرفت بسیاری از جوامع…