همه نوشته در مجموعه

ترکیه

کارت تورکواز Turkuaz فیروزه ای ( اقامت دائم ترکیه)

کارت تورکوواز یا همان کارت فیروزه ای به کارت اقامت دائم ترکیه گفته میشود. این کارت در چارچوب طرح اقدام برنامه جذب نیروی کار متخصص در ترکیه تنظیم شده است. در این زمینه اولین کارت  به استیون یانگ رئیس شورای کار ترکیه و آلمان وابسته به شورای روابط اقتصاد خارجی ترکیه داده شد. یکی از…

روش های سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه و اخذ پاسپورت این کشور می تواند برای شما و خانواده شما مزایایی در بر داشته باشد. از جمله مزایا اخذ پاسپورت ترکیه می توان موارد زیر را نام برد: اخذ پاسپورت و تابعیت ترکیه تنها 3 تا 6 ماه به طول می انجامد. امکان سفر به 148 کشور دنیا بدون…