همه نوشته در مجموعه

تحصیل در کانادا

همه چیز در مورد تحصیل در کانادا

اهمیت تحصیل در کانادا از آنجا مشخص می شود که کشور کانادا در قاره آمریکا و قسمت شمالی کشور آمریکا واقع شده که از ده ایالت تشکیل شده است و هر کدام از این ایالت‌ ها دارای بخش‌ های متفاوتی هستند. کشور کانادا و کشور آمریکا یک مرز مشترک طولانی دارند. این کشور با جمعیتی…